Shërbimet tona

 

Planifikimi

Këshillimi

Zhvillimi i projekteve

Udhëheqja e ndërtimit

Ndërtimi i vrazhdë

Ndërtimi i gatshëm për banim me çelësa në dorë.


Shërbimi

 

Këshillimi individual i plotë dhe kujdesja për të interesuarit për blerje, ndihma për mbledhjen e dokumenteve të nevojshme dhe hartimi i një dokumentacioni kuptimplotë për blerje i nevojshëm për bankën e kredisë.

 

Në kuadër të negociatave përfundimtare i këshillojmë klientët për çështje financimi, verifikojmë bonitetin e tyre, hartojmë kontratën paraprake dhe marrim përsipër përgatitjen dhe organizimin e noterizimit pranë noterit.

 

Në ndërtimtari të lartë dhe të ulët, DE-KOS sh.p.k. është ekspert dhe i gatshëm për çdo sfidë.


Realizojmë gjithmonë 100% dëshirat e klientëve tanë: nga ndarja e dhomave dhe arkitektura e brendshme deri te dorëzimi i çelësave për banim. Kjo është kompetenca jonë thelbësore.