Projekti ynë aktual

 

E vendosur në një nga pozitat më te përshtatshme të Prishtinës në këndin e rrugëve “Edmond Hoxha” / “Shaip Kamberi” në Lagjen e Muhaxhirëve, është ndërtuar një objekt i ri dhjetëkatësh me 75 apartamente të cilësisë së lartë, 9 lokale dhe 2 etazhe nëntokësore me 70 vende parkimi.

 

Objekti: PANORAMA

Volumi i përafërt bruto: 10.288,70 m2

Koha e ndërtimit ishte: Qershor 2013 – Qershor 2015

Shërbimi: Kryerja e projektit me çelësa në dorë, 75 Banesa, 9 Lokale, 70 vende parkimi nëntokë

Investitori: DE-KOS sh.p.k.

Udhëheqja e projektit: Menaxher Bekim Gollopeni

Udhëheqja e ndërtimit: Ing. i dipl. Bekim Gollopeni

Largësia nga Qendra: 700 m

Largësia nga Parku i Qytetit: 160 m

Largësia nga Parku i Presidentit Dr. Ibrahim Rugova: 300 m

Largësia nga Gërmia: 1,5 km

Largësia nga Shkolla Fillore: 400 m

Largësia nga Universiteti dhe Biblioteka: 870 m 

Projekti ynë aktual

 

E vendosur në një nga pozitat më te përshtatshme të Prishtinës në këndin e rrugëve “Edmond Hoxha” / “Shaip Kamberi” në Lagjen e Muhaxhirëve, është ndërtuar një objekt i ri dhjetëkatësh me 75 apartamente të cilësisë së lartë, 9 lokale dhe 2 etazhe nëntokësore me 70 vende parkimi.

 

Objekti: PANORAMA

Volumi i përafërt bruto: 10.288,70 m2

Koha e ndërtimit ishte: Qershor 2013 – Qershor 2015

Shërbimi: Kryerja e projektit me çelësa në dorë, 75 Banesa, 9 Lokale, 70 vende parkimi nëntokë

Investitori: DE-KOS sh.p.k.

Udhëheqja e projektit: Menaxher Bekim Gollopeni

Udhëheqja e ndërtimit: Ing. i dipl. Bekim Gollopeni

Largësia nga Qendra: 700 m

Largësia nga Parku i Qytetit: 160 m

Largësia nga Parku i Presidentit Dr. Ibrahim Rugova: 300 m

Largësia nga Gërmia: 1,5 km

Largësia nga Shkolla Fillore: 400 m

Largësia nga Universiteti dhe Biblioteka: 870 m