Kompania

 

DE-KOS sh.p.k. me seli në Prishtinë është një Kompani e re ndërtimi, e cila në Kryeqytet do të realizojë projekte të reja me shumë vullnet dhe angazhim. Biznesi thelbësor i Kompanisë sonë familjare është ndërtimi i projekteve të çdo lloji për banim dhe biznes – nga shtëpia e vogël deri te ndërtimi i plotë i zonave të tëra banimi dhe biznesi.

 

Eksperienca jonë e gjatë në sektorin e pasurisë së paluajtshme në Kosovë na ka mësuar shumë. Kësaj i përket edhe fakti që asnjë ndërmjetsues ose investitor nuk është në gjendje të njohë në të vërtetë të gjitha rrethanat e lloj-llojshme të tregut në gjithë Kosovën, prandaj ne përqëndrohemi në rajonin e Prishtinës, i njohim shumë mirë çmimet, rreziqet dhe mundësitë në zonën tonë dhe këtë ja reflektojmë me sinqeritet klientëve tanë.

 

Ne i konsiderojmë partnerët tanë të veçuar, mbajmë me ta raporte të hapura dhe transparente. DE-KOS sh.p.k. thelbëson cilësi, besim dhe inxhinierim të standarteve bashkëkohore.

 

  

 

Kontakti

 

“DE-KOS” sh.p.k.

Kalabria e Re, Rr.: Rexhep Krasniqi,

Objekti 1228-1, Nr.: 24

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel.: 00377 44 317 808

www.de-kos.eu

eMail: info(at)de-kos.eu